Jysk Ejendomskreditselskab A/S
86 81 51 52

       Ny persondatalov           

              

Samtykke jfr. persondataloven:

Undertegnede giver hermed samtykke til at Jysk Ejendomskreditselskab A/S CVR 17888803 må modtage og behandle mine person- og økonomiske oplysninger med henblik på at foretage en kreditvurdering til brug for et lån. Jysk Ejendomskreditselskab A/S vil behandle personoplysninger som navn, cpr.nr., adresse, telefonnummer, mailadresse, stillingsbetegnelse, antal børn, civilforhold, skatteforhold, indtægtsforhold, økonomi m.m. Jysk Ejendomskreditselskab A/S behandler alene de oplysninger, der er nødvendigt for at kunne foretage en kreditvurdering med henblik på et evt. finansieringstilbud/lånetilbud samt til administration og opkrævning af ydelser på et lån. Personoplysningerne registreres hos Jysk Ejendomskreditselskab A/S og opbevares så længe, de er relevante. Såfremt der effektueres et lån vil oplysningerne blive gemt i lånets løbetid. Hvis ikke vil oplysningerne blive slettet og makuleret efter max. 3 måneder.

Det kan være nødvendigt at videregive dine oplysninger til Investeringsselskabet Luxor A/S, Arbejdernes Landsbank, Den Jyske Sparekasse, Investeringsselskabet BRS P/S, HRMPFIE ApS samt øvrige investorer til brug for en kreditvurdering samt for at opnå et konkret tilbud.

Som registeret hos Jysk Ejendomskreditselskab A/S, har du i henhold til persondataloven altid ret til at gøre indsigelser mod registreringen. Du har også ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Jysk Ejendomskredit- selskab A/S har registeret om dig, og hvem der har set dem. Henvendelse i forbindelse hermed kan rettes til mail@jyskejendomskredit.dk

Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes, hvilket kan ske enten via ansøgningsformularen, ved at sen- de en mail til mail@ejendomskredit.dk eller ringe på tlf. 86815152. Derudover henviser vi til vores politik for persondata, der altid vil være at finde på vores hjemmeside www.jyskejendomskredit.dk.


Reguleret af